Tysk bryggerinæring truet av Wuhan viruset

For første gang på over 400 år ser det ut som om det Tyske bryggeriet i Werbeck står i en reel fare for å måtte nedlegges etter å tilsynelatende ha møt en motstander det ikke kan overvinne.

Werneck Bryggeriet siden 1617 har vært eid og drevet av den samme familien har hat en lang og tradisjonsrik historie i den vesle byen Werneck som ligger sør i delstaten Bavaria, og teller ca 10 000 innbyggere.

Bryggeriet som har overlevd to verdenskriger og utallige andre utfordringer i sin lange historie frykter nå for første gang for hvordan fremtiden til sine 15 ansatte vil se ut. Da Tyskland ble rammet av Wuhan viruset (covid-19) og myndighetene innførte sine karantene regler i et forsøk på å begrense spredningen av viruset har det oppstått en «tørketid» ved landets mange puber, lokale kroer, og utesteder, og stadig flere små lokale bryggerier begynner nå virkelig å kjenne virkningene av de økonomiske konsekvensene dette har medført.

De små lokale bryggeriene er kanskje de som er hardest rammet av krisen ettersom de ofte er avhengige av leveranser til lokale puber og kroer som ikke bestiller store leveranser, men som bestiller varer fra den ene til den andre dagen, og selv om noen av bryggeriene også tjener litt på salg til dagligvarebutikker så er ofte ikke det nok til å holde hjulene i gang.

Bryggerimester og familiemedlem Christine Lang uttalte til den lokale avisen at avgjørelsen om å stenge bryggeriet i Werneck ble en tårevåt avgjørelse, men at i et allerede hardt presset marked med sterk priskonkurranse, og nå med karantenekravene fra myndighetene så var det få andre alternativer for det vesle bryggeriet.

«Ingen vet hvor lenge det vil ta før den pågående krisen er over, og man vet ikke om markedet vil ta seg opp igjen etter om de lokale restaurantene og pubene vil gjenåpnes når krisen er over» sa hun. «Og i vår business heter det at en øl som ikke er drukket i dag vill ikke kunne bli drukket to ganger om et par måneder så her er salgsprofitten allerede tapt.»

Ifølge en undersøkelse i Tyskland blant landets bryggerier svarer i overkant av 87% at de har måttet permittere eller redusere ansattes arbeidstid, og dermed benytte seg av myndighetenes økonomiske hjelpepakke som betaler opp til 60% av de ansattes lønninger.

Den økonomiske hjelpepakken er ment å bistå utsatte næringer slik at de skal kunne komme seg gjennom den pågående krisen, og sørge for at bedrifter ikke må si opp ansatte, og for å erstatte litt av de tapte kundeinntektene.

Tyske bryggerier går dermed en usikker tid i møte og det gjenstår å se hvordan fremtiden til et av verdens kanskje mest øldrikkende folk vil se ut når Wuhan viruset har rast seg ferdig.

Kilde: EuroNews

Redaktøren

Alle artikler som er postet av Redaktøren er artikler som er blitt innsendt til oss, og gjennomgått for godkjenning før publisering. Skulle du ha en klage på en av artiklene som er postet av Redaktøren må du ta kontakt med han på http://norge.social/ og der poste din klage.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Next Post

Spanske myndigheter må kalle tilbake 350 000 ansiktsmasker produsert i Kina

tir apr 21 , 2020
Spanske helsemyndigheter måtte kalle tilbake 350 000 ansiktsmasker som de hadde mottatt fra den kinesiske produsenten Garry Galaxy da maskene var defekte og ikke kunne brukes. Produsenten Gerry Galaxy er godkjent av kinesiske myndigheter og kan produsere kirurgiske ansiktsmasker av typen FFP2 som brukes av medisinsk personell i kontakt med korona […]