Kan man stole på spørreundersøkelser man leser i om i den politisk korrekte pressen?

I dag kunne man lese i en av landets største nettaviser at andelen såkalte LHTB personer som følte seg trakassert har økt, og at dette er et klart signal på at vi har en LHTB fiendtlig kultur her i landet.

Det underlige her er jo at man KUN har intervjuet folk tilhørende gruppen LHTB personer som helt tydelig har en stor interesse slik dagens samfunn fungerer i å fremstilles som en «forfulgt og trakassert» gruppe da det vil gi dem både økonomiske og sosiale fordeler i samfunnet som vanlige etnisk norske personer ikke får.

Hadde man virkelig vært interessert i å finne ut hva det norske folks meninger rundt personer med en LHTB legning er ville det mer naturlige være og ha en spørreundersøkelse blant norske borgere som ikke tilhører LHBT gruppen, og på den måten fått et bilde av om folk virkelig har noen form for hatefulle holdninger ovenfor personer tilhørende LHBT miljøet her i landet eller ikke.

Problemet med å gjøre en undersøkelse hvor man spør såkalt «vanlige» borgere hva de mener om LHBT personer er at det med stor sannsynlighet vil vise at folk flest i stor grad bryr seg veldig lite om hvilken seksuell legning andre folk har, og at så lenge de oppfører seg fint vil folk akseptere det meste.

Videre er det også et problem dersom man skulle foreta en slik undersøkelse blant «vanlige» norske borgere at man også ville avdekket at den gruppen som er mest hatefull ovenfor personer med en LHBT legning er personer tilhørende den beskyttede innbyggergruppen som vedkjenner seg Islam som religion, tett eller fulgt av personer med en fremmedkulturell bakgrunn og kultur.

Nisseland.net har av denne grunn gjort en tilsvarende spørreundersøkelse blant alle de som identifiserer seg som nisser i vår redaksjon, og hele 100% av dem sier de finner seg marginalisert, uthengt og forfulgt, og at de mener det nå bør opprettes en egen komite som kan utrede hvilke tiltak og støtteordninger staten bør iverksette for å bedre situasjonen for selvidentifiserte nisser her i landet.

Som de fleste ser er en slik spørreundersøkelse hvor de spurte har en egengevinst av å svare på en bestemt måte veldig lite for seg, og man må jo da spørre seg hvorfor man fortsetter å rapportere disse undersøkelsene som om de avslører et reelt og aktuelt problem i samfunnet vårt?

Redaktøren

Alle artikler som er postet av Redaktøren er artikler som er blitt innsendt til oss, og gjennomgått for godkjenning før publisering. Skulle du ha en klage på en av artiklene som er postet av Redaktøren må du ta kontakt med han på http://norge.social/ og der poste din klage.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Next Post

Tyranniet sprer seg i de demokratisk styrte statene i USA

fre mai 22 , 2020
USA: Man snakker i dagens samfunn veldig lite om hva ytringsfrihet, bevegelsesfrihet og demokrati virkelig er, og det kan se ut som om flere politiske ledere rundt om i verden benytter koronakrisen som en mulighet til å innføre det de fleste ville ha forbundet med diktatoriske regimer som kommunistiske Kina […]