Vil Trump endelig ta opp kampen mot internettsensuren?

USA: Onsdag sensurerte microblogg tjenesten Twitter en twittermelding fra den amerikanske presidenten, og nå kan det se ut som det var startskuddet på en åpen ordkrig mellom eliten i Silicon Valley og Trump administrasjonen i det Hvite Hus.

Like etter at Twitters såkalte fakta sjekkere merket en av Donald Trumps Twitter meldinger rundt stemmegivning via posten som FALSK, gikk den amerikanske presidenten hardt ut og kritiserte flere av de store teknologiselskapene for å sensurere konservative politikere og dermed motarbeide den amerikanske demokratiske prosessen.

Trump mener teknologiselskapenes sensur av konservative røster er en trussel mot ytringsfriheten, demokratiet og frie valg, og sier nå at han vil komme med en presidentordre som tilsvar på Twitters forsøk på å sensurere Trumps politiske budskap.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1265255835124539392

Twitter på sin side mener at Trumps twittermelding angående hans syn på stemmegivning via posten etter å ha blitt fakta sjekket av nyhetsorganisasjoner som CNN og Washington Post ble vurdert til å inneholde flere fakta feil og derfor ble merket som feilaktig.

Tilhengere av presidenten her imidlertid påpekt at det ved flere tilfeller er blitt påvist svindelforsøk når stemming via posten tidligere er blitt forsøkt, og at twitters bruk av CNN og Washington Post som fakta sjekker ovenfor Donald Trump som tydelig er en politisk motstander av disse mediesidene er nok et bevis på at Twitter ikke handler upartisk i denne saken.

Mange spør seg også hvor partisk man må være når man sensurerer presidentens meninger rundt valgprosessen mens man lar oppfordringer til drap på hvite menn fra demokrater bli stående uten noen form for handling fra Twitters side.

Det har også fremkommet flere twitter meldinger som viser at sjefen for Twitters fakta sjekk avdeling Yoel Roth ikke er like upartisk som det man skulle forvente fra lederen av en såkalt fakta sjekk avdeling som skal sensurere folks ytringer da han flere ganger har uttalt at han støtter det demokratiske partiet, og anser Trump administrasjonen for å være fylt med rasister og nazister.

Som du ser av meldingene til Twitters sjef for Integritet Yoel Roth så er det veldig lite integritet eller upartiskhet å spore i hans twitter meldinger, og stadig flere nettpersonligheter går nå ut og støtter presidenten når det kommer til hans ønske om å stoppe den stadig økende sensuren på internett som den siste tiden ikke bare har rammet folk på høyresiden, men også folk på venstresiden som har turt å ytre meninger som strider mot Silicon Valley elitens eget verdensbilde.

Den siste STORE venstreaktivisten som ble sensurert og fikk smake Silicon Valleys sensurregime var den venstrevridde dokumentarskaperen Michael Moore som fikk sin siste dokumentar trukket fra videotjenesten YouTube som følge av anklager om at han hadde benyttet 4 sekunder med kopi beskyttet materiale noe Michael Moore benekter da klippet det er snakk om faller godt innenfor den såkalte «Fair Use» regelen.

Nå har Trump lovet å komme med en uttalelse og en president ordre i løpet av Torsdagen så det gjenstår nå å se hva hans tilsvar på Twitters sensur av hans twitter melding vil bli.

Nisseland.net vil selvfølgelig til slutt her opplyse folk om at det finnes frie uavhengige sider som Mastodon Norge hvor man har full ytringsfrihet, og hvor man selv eier ens personlige data.

Redaktøren

Alle artikler som er postet av Redaktøren er artikler som er blitt innsendt til oss, og gjennomgått for godkjenning før publisering. Skulle du ha en klage på en av artiklene som er postet av Redaktøren må du ta kontakt med han på http://norge.social/ og der poste din klage.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Next Post

Åpen diskusjon rundt emnet frykt

tor mai 28 , 2020
I denne videoen snakker Bente Bratvold og hennes datter som er psykologi-student om frykt ut fra en psykologistudents perspektiv.