Hvorfor skal utlendinger sitte og dele ut det Norske arvesølvet?

I disse dager pågår det en krise innad i NAV systemet etter at man har feiltolket EU reglene for hvordan ulike trygdeordninger skal behandles i forhold til nordmenn som drar til EU/EØS land på ferie, men ingen sier noe om de flere tusen immigrantene og innvandrerne som går på NAV og som får trygd over en lav sko.

Man ser i dag en forskjellsbehandling av etnisk norske personer som må gå på NAV og personer av utenlandsk opprinnelse som går på NAV, og man kan jo spørre seg hvordan det kan ha seg at de med utenlandsk opprinnelse har så mye enklere både med å få støtte og forståelse fra NAV.

Tar man Oslo som et eksempel så er det i enkelte bydeler nesten umulig å få snakke med en saksbehandler som er etnisk norsk, og som har norsk som morsmål, og det er veldig ofte det oppstår misforståelser og problemer under saksbehandlingen bare på grunn av kultur og språkforskjeller, og siden prosentandelen med innvandrerbakgrunn som går på NAV er så høy kan man jo også lure på om det ikke er noe favorisering av «egne» landsmenn blant disse NAV saksbehandlerne på bekostning av de etnisk norske trygdesøkerne.

Spørsmålet man kanskje burde stille seg er «hvorfor man skal ha folk med utenlandsk opprinnelse til å sitte å dele ut det norske arvesølvet og norske skattepenger når så få med utenlandsk opprinnelse er med å betale inn til skattesystemet i første omgang?»

Burde man ikke sikre seg at det er etnisk norske borgere som har kontrollen med det norske trygdesystemet og med innvandringspolitikken slik at man sikrer at det ikke er noen favorisering av personer fra enkelte nasjoner fremfor andre, og at man sikrer at norske skattepenger og verdier er og forblir i norske hender?

Si gjerne hva du mener om dette i kommentarfeltet under.

Skribent: Jólnir

Mitt navn er Jólnir og jeg er den nåværende Julenissen i Vinterland.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *