Norge beveger seg sosialt bakover i tid

På 15-1600 tallet var embetsstanden den nye norske adelen, og inkluderte personer med en eller annen toppstilling innen statsapparatet, og i dag i 2019 ser vi den samme fremveksten av «ny adelen» som man ved hjelp av grunnloven ønsket å forhindre.

Et av de aller viktigste punktene i kampen mot embetsstandens makt over folket var å sikre retten til en rettferdig behandling innen domstolsapparatet som før grunnlovens tid fullt og helt hadde vært underlagt embetsstanden og maktelitens styring, og man innførte derfor det viktige rettsstatsprinsippet man noen år tidligere hadde innført i den amerikanske grunnloven retten til å bli dømt av sine «likemenn», eller sagt på en litt enklere måte «retten til å bli dømt av folk som levde og kunne forstå din situasjon».

Nå to hundre år etter innførselen av den norske grunnloven ser man allerede hvordan fremveksten av «ny adelen» eller en ny embetsstand bestående av samfunnstopper innen offentlig og privat sektor som dommere, advokater, politidirektører, politikere og ulike topper innen finansverdenen har skapt en ny embetsstand som nå i stadig større grad undergraver de demokratiske rettsprinsippene man innførte i Norge ved fremveksten av grunnloven i 1814.

NAV skandalen er kanskje det beste eksempelet på hvordan «vanlige» folk nå i stadig større grad er underlagt embetsstandens styrelse, og blir av norsk rettsvesen behandlet annerledes en hva et medlem av embetsstanden selv vil bli om det skulle havne i en situasjon hvor det blir fremstilt for retten.

Eksempelvis ser man at en forbrytelse hvor man for eksempel har «vært noen dager for lenge på ferie» uten å melde fra til NAV av embetsstanden blir dømt til å betale flere hundre tusen tilbake til staten, mens ett medlem av embetsstanden som tilraner seg et beløp som nærmest er det tidoble av hva NAV klienten ved feil eller misforståelse av reglementet har gjort av sine «likemenn i embetsstanden» møter forståelse og nærmest kun får et «smekk på hånden» for sin forbrytelse.

Med andre ord er fjerningen av juryordningen her i landet kanskje det verste åpenlyse angrepet på rettsstaten og ideen om ett rettferdig rettsvesen her i landet, og det faktum at endringen ble gjort utelukkende av representanter fra embetsstanden og ikke ved hjelp av en folkeavstemning burde være en klar advarsel om hvordan embetsstandens fremvekst nå truer demokratiet her i landet.

Folk burde blant annet spørre seg hvorfor man hørte så lite om denne viktige endringen innen rettsstaten i forkant av endringene, og hvorfor det ikke har vært åpne diskusjoner på TV, i aviser osv i forkant av endringene? Og man bør så spørre seg om dette kanskje kan skyldes at medlemmer av embetsstanden som eier og styrer informasjonsflyten i samfunnet og de store mediene IKKE har ønsket noen diskusjon rundt disse endringene?

Den norske rettsstaten fikk sin dødsdom den dagen man fjernet den norske juryordningen og domstolene falt helt og holdent i hendene på den norske embetsstanden, og «vanlige» norske arbeidere og folk som ikke er medlemmer av embetsstanden kan ikke lengre forvente seg å få en rettferdig behandling av norsk rettsvesen hvor man blir anklaget, forsvart, dømt og straffet av medlemmer tilhørende den samme sosiale vennekrets og samfunnsklasse.

Embetsstanden har atter engang tatt makten i Norge, og fremveksten av NY ADELEN blir stadig mer og mer tydelig i takt med at nye lover og regler innføres som fratar vanlige norske borgere dems demokratiske og tidligere grunnlovsgitte rettigheter som ytringsfriheten og organisasjonsfriheten.

Skribent: Jólnir

Mitt navn er Jólnir og jeg er den nåværende Julenissen i Vinterland.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *