Koranbrenning, ytringsfriheten og såkalte hatefulle ytringer

Det har de siste dagene vært skrevet og snakket mye om koranbrenningen gruppen SIAN foretok seg i Kristiansand, og måten norsk politi håndterte saken på, og jeg vil her gi et lite innspill på hva Nissepartiet mener om saken.

Nissepartiet mener at koranbrenningen helt klart er en handling som er beskyttet av ytringsfriheten ettersom det handler om religionskritikk, og man ikke kan forby kritikk av politiske, religiøse eller andre filosofiske ideologier.

Videre mener vi kritikk av Islam/Jødedommen, Kristendommen eller andre tros og livssyn ikke faller innunder rasisme paragrafen 185 som vi mener er til får å beskytte etniske grupper/mennesker og ikke organisasjoner, religioner og ideologier fra offentlig hån eller lignende.

Nissepartiet mener derfor man i Norge på lik linje med i USA burde få en klar føring fra høyesterett der man setter en klar definisjon for hva som er eller ikke er en hatefull ytring (hatprat) slik at folk har en mulighet til å ytre sine meninger og synspunkter uten fare for at de ved en misforståelse fremmer det som juridisk ansees for å være en hatefull ytring.

Vi mener videre at Norge bør kopiere den amerikanske høyesterettsavgjørelsen som sier at det IKKE finnes noe som man juridisk kan kalle en hatefull ytring da hva som vil kunne ansees for å være hatefullt vil være så avhengig av det enkelte individs subjektive mening at hva en person anser for å være en hatefull ytring vil av en annen med en annen bakgrunn kunne ansees for å være det stikk motsatte og omvendt.

Eksempelvis vil en muslim kunne mener der å kappe hendene av en kriminell i henhold til Sharia være en helt lovlig mening og ytring å fremføre, mens en kristen etnisk norsk person vil kunne anse det som en hatefull ytring å komme med.

At man har innført begrepet hatefulle ytringer inn i norsk lovgivning når begrepet ikke på noen måter juridisk kan klart defineres viser at politikeren i Norge ikke vet hva de gjør, og heller bøyer av for press fra små fraksjoner i samfunnet som lager mye bråk fremfor å ta hensyn til de demokratiske prinsippene vårt demokrati og samfunn er bygget opp rundt.

Den neste tingen vi i Nissepartiet mener har kommet godt til syne i denne saken, og som det er alt for lite snakk om er måten norsk politi håndterer demonstrasjoner og sin en av sine viktigste samfunnsoppgaver som er å sikre folks grunnlovfestede rettigheter.

Det at politiet heller velger å fjerne lovlige demonstranter fremfor å fjerne motdemonstranter som oppfører seg voldelige eller truende viser at man i Norge har fått et «meningspoliti» noe som vitner om at Norge nå beveger seg i retning av å være et diktatur fremfor en rettsstat.

Nissepartiet mener norsk politis oppgave når det kommer til håndteringen av demonstrasjoner og ytringsfriheten alltid skal ha som sin viktigste oppgave å sikre de lovlige demonstrantenes grunnlovfestede rettigheter, og at om en eventuell motdemonstrasjon eller gruppe motdemonstranter antas å kunne bli voldelige skal holdes borte fra den lovlige demonstrasjonen enten ved hjelp av fysiske barrierer eller ved at en eventuell motdemonstrasjon må holdes på et annet sted eller på et annet tidsrom.

Politiets oppgave er IKKE å be de lovlige demonstrantene om å avslutte eller begrense sin demonstrasjon på bakgrunn av vold eller trusler fra motdemonstranter da en slik håndtering ikke vil ha noen annen effekt en at de voldelige demonstrantene oppnår sine mål gjennom bruk av trusler og vold.

Av denne grunn er det Nissepartiet mener Norske myndigheter nå virkelig bør rydde opp i måtene norsk politi håndterer demonstrasjoner på slik at man kan sikre og styrke ytringsfriheten og og det norske demokratiet.

Skribent: Jólnir

Mitt navn er Jólnir og jeg er den nåværende Julenissen i Vinterland.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *