Som politisk parti vil Nissepartiet(NIP) jobbe for et bedre miljø i Norge på en måte som ikke vil ramme vanlige borgeres privatøkonomi i så stor grad at folk ikke lengre får hverdagen til å gå rundt. For å få til dette mener vi Norsk miljøpolitikk må handle om endringer som […]

Nissepartiet (NIP) er et politisk parti som ønsker å demonstrere mot dagens politikk på en noe humoristisk måte for å vise misnøyen mange nå føler ovenfor dagens politiske partier, politikere og elitismen. Vi mener politikken nå trenger en ordentlig omorganisering og at man trenger nye politiske ideologier og retninger som […]

Det Norske samfunnet er på vei utfor stupet slik vi i Nisseland ser det og av den grunn mener vi det er på tide å grunnlegge et eget politisk parti som kan ivareta våre medlemmers interesser. Av denne grunn er det vi i dag har gleden av å meddele dere […]