I en artikkel fra nyhetsbyrået NTB som er gjengitt på Nettavisen.no tegnes det et bilde av at aktørene under opptøyene i USA er drevet frem av høyreekstreme grupperinger, og at den kommunistiske voldsforherligende Antifa bevegelsen ikke består av annet en godhjertede ungdommer. Denne løgnen er selvfølgelig så fjernt fra virkeligheten […]

Den uavhengige norske forskeren og foredragsholderen Hans Kristian Gaarder har lagt ut en video hvor han holder et foredrag om situasjonen rundt myndighetenes koronatiltak, og den potensielle ettervirkningen av disse. I foredraget stiller han spørsmål rundt virkningen av tiltakene, og kostnadene de har hat for samfunnet som helhet, og om […]

England/UK: Tenåringsjenter tvang det britiske justisdepartementet til å endre sine retningslinjer for håndhevelsen av “hatkriminalitet” lovverket En snart 15 år gammel jente har tvunget CPS (Crown Prosecution Service) til å trekke sine retningslinjer for håndhevelsen av det såkalte LHBT “hatkriminalitet” -lovverket om “mobbing av transseksuelle” på britiske skoler etter at […]