Representanter for NFO sier organisasjonen kan godta en tostatsløsning der Nissene får selvråderett i områder der Nissene mener de har en historisk tilknytning. NFO mener videre Norske myndigheter offisielt må anerkjenne Vinterland som en selvstendig og uavhengig nasjon, og at den sittende Julenissen blir anerkjent som Vinterlands representant og statsleder. […]

Du kan nå bli en borger av Vinterland/Nisseland ved å registrere deg på NISSELAND.NET og få opprettet en profil. Når din profil er opprettet og du har vært aktiv på sidene lenge nok vil du bli forespurt om du ønsker å bli en borger av Vinterland og vil om du […]

Ulven er nasjonaldyret til Vinterland og det er ulovlig å drepe ulver med mindre en spesialtillatelse er gitt fra Julenissen eller avlivingen er utført i selvforsvar. Det skal være Vinterlands politikk at som oppholder seg innenfor nasjonalparken er fredet, og det er Haugtingets ansvar å påse at tiltak iverksettes for […]