Bli kjent med Norges nyeste religion Nissetro

Det er ikke ofte man får muligheten til å bli kjent med en helt ny trosretning, men Norges nyeste religion Nissetro gir deg nettopp denne muligheten.

Nå bygger nok Nissetro seg på ganske gamle tradisjoner, men det finnes enkelte elementer ved troen som gjør at troen må kunne ansees for å være en helt ny religion selv her i Norge.

Så hva er det man tror på i Nissetro?

Svaret er at innenfor Nissetro så tror man nettopp på NISSEN som en guddom, men kaller Nissen for Julnir som er et av den norrøne guden Odins mange navn, og man trekker en del paralleller til norrøn og kristen tro.

Et av Odins mange navn var Julnir.

Eksempler på dette er at man har kun EN GUD (Julnir), og man feirer Jul(Yule) der man feirer alt det gode livet har gitt oss, og hvor man deler av vår rikdom med våre nærmeste ved å gi dem gaver.

Selve religionen er en veldig passiv religion der det er opp til den enkelte å selv avgjøre i hvor stor grad han/hun ønsker å praktisere sin tro, og det ikke finnes noen “hellig” bok eller skrift som man tror er gitt oss av Julnir/Gud.

Så hva er troens bygget rundt om ikke det finnes en hellig skrift?

Troen er bygget rundt ideen om at alle mennesker er født med en samvittighet som gjør det mulig for dem å skille rett fra galt, og at det er nettopp samvittigheten og det enkelte individets mulighet til å velge om han/hun ønsker å lytte til eller se bort fra samvittigheten som gir grunnlaget for menneskets frie vilje.

Videre tror man at samvittigheten er den delen av mennesket som har kontakt direkte til det guddommelige/Julnir, og at det å velge og se bort fra samvittigheten er å se bort fra hva gud ønsker vi skal gjøre til fordel for det å følge våre egne lyster.

Man tror videre at det finnes grader av rett og galt, og at gode gjerninger tiltrekker seg positivitet, mens ondskapsfulle dårlige gjerninger tiltrekker seg negativitet, og at man dermed delvis kan påvirke hvilken situasjon vi befinner oss i selv gjennom valgene man tar i livet.

Et eksempel på dette kan være følgende:

Du ser en mann som er i ferd med å forgripe seg på en ung jente, og velger å angripe overgriperen og han dør som følge av skadene du påførte han. Du har da begått en OND handling i og med du har drept et annet menneske, men siden du gjorde dette for å forhindre han fra å begå et overgrep så tiltrekker du deg også positiv energi for den gode gjerningen du begikk.

Man kan dermed si at siden du ikke bare reddet jenta fra et overgrep, men også hindret overfallsmannen fra å utføre overgrepet og kanskje drepe jenta så har du begått flere gode gjeringer en onde, og man kan da si at i god og ond regnskapet ligger du dermed i null.

Man kan også ser for seg at om jenta hadde blitt utsatt for et overgrep så kunne det fått forferdelige konsekvenser for hele hennes liv, for hennes familie og kanskje til og med for hennes potensielle barn som hun kanskje ville kunne la sin frustrasjon og sine interne problemer gå ut over.

Vi kan også si at du stoppet overgriperen fra å bli en overgriper, og fra å måtte leve med skammen og de mange følgene som det å ha begåtte et overgrep medfører, og du har dermed begått en rekke gode gjerninger selv om handlingen din medførte at et menneskeliv gikk tapt.

Som konklusjon kan man dermed si at du har forhindret mer ondskap en du påførte noen, og at du dermed har tiltrukket deg mer godhet en ondskap sett i det store og hele, og at du dermed har et godt forhold til Julnir.

Nå er dette kanskje det mest alvorlige eksempelet man kan bruke, men man kunne også sett for seg at du var fattig og trengte å stjele et brød for at dine barn skulle overleve. Du ville kanskje ha dårlig samvittighet fordi du visste at du ikke skal stjele, men siden det å gi barna dine muligheten til å leve er en god gjerning som langt overgår verdien av et brød så ligger du fremdeles godt på pluss siden om du da ikke hadde noen andre muligheter til å skaffe mat på lovlig vis.

På denne måten kan man si man med samvittigheten som ledesnor kan navigere seg gjennom livets mange ulike situasjoner og valg uten at man trenger en egen såkalt hellig skrift.

Nissetroen blir dermed kort oppsummert med at Julnir holder regnskap over dine gode og onde gjerninger, og at om du er slem blir du premiert med en metaforisk “kullklump” til jul, mens om du er snill får du en metaforisk “gullklump” til jul.

Julefeiringen er en metafor som man benytter hvert år for å minne oss på dette endelige regnskapet som vi en dag skal gjøre opp for, og for at vi skal kunne veilede våre barn og gi dem en forståelse for at det å leve et godt og hederlig liv selv om det til tider kan være utfordrende, til slutt vil være verdt det.

Nissetro er dermed en unik trosretning som legger menneskers liv i dems egne hender, og som ikke tvinger folk til å følge regler som ble nedskrevet av personer som levde for flere hundre år siden, og som satt uten mat og drikke i ørkenen og så syner.

Nissetroen er en positiv og oppløftende trosretning som stiller enkeltmennesket til ansvar for sine egne handlinger og valg.

Du kan følge Nissetro på religionens egen facebook side.

Ekstremist Nissen
Ekstremisten er nettprofilen til eieren av denne siden, og er et morsomt ALIAS som benyttes for å sette fokus på at ytringsfriheten er ment å beskytte meninger og ytringer du kanskje ikke liker å høre.

Legg igjen en kommentar