Terrorister kan ikke være muslimer i følge norsk politi

Du er ifølge norske myndigheter ikke en muslim om du selv legger ut en video hvor du erklærer deg som en tilhenger av Islam, og deretter begår en terrorhandling i Allahs navn.

Dette fordi det ikke passer inn i myndighetene og pressens agenda, og fordi det avslører islam som den voldsforherligende religionen det er, og knuser illusjonen om at Islam er en fredens religion.

Dette er i alle fall konklusjonen man kan trekke om man skal tro det som nå blir publisert i den politisk korrekte pressen, og uttalelsene fra norsk politi som det nå ser ut som forsøker å fjerne enhver kobling mellom Islam og terrorhandlingen som fant sted i Kongsberg den 13 oktober.

Myndighetene ønsker at fokus skal rettes mot gjerningsmannens mentale helsetilstand fremfor det faktum at han for noen år siden valgte å konvertere til Islam.

Man ønsker å gi psykisk helse skylden for terroren fremfor islamsk radikalisering da det vil hjelpe myndighetene med å opprettholde illusjonen om at Islam er en fredens religion, og bidra til at man fortsatt vil kunne hevde at det kun er høyreekstremisme som har ført til terrorisme på norsk jord.

Dette er selvfølgelig ikke et bilde av situasjonen som stemmer overens med den virkeligheten folk flest ser og opplever, og man kan jo blant annet se hvor ulikt voldsutøverne blir behandlet ut fra hvilken politiske og religiøse ideologi de selv har hevdet å representere.

Tar man for eksempel Anders B. Breivik som hadde en årelang historikk med psykiske helseproblemer, og som hadde diktet opp en egen “hellig” ridder organisasjon hvor han var sjef, men allikevel ble erklært strafferettslig tilregnelig, mens den selverklærte muslimen Espen Andersen Bråten som begikk terrorangrepet i Kongsberg nå nesten før han er undersøkt i pressen blir erklært som psykisk syk, mens myndighetene hevder han IKKE er muslim siden han ikke har fulgt Islam til punkt og prikke ser man fort noe er galt.

Det blir tydelig at myndighetene behandler de to sakene ulikt på bakgrunn av gjerningspersonenes ulike politiske og religiøse holdninger, og at man ikke ønsker å gi et korrekt bilde av saken da det vil kunne skade islams posisjon i det norske samfunnet.

Myndighetene ser dermed ut til å foretrekke at man ofrer de fem terror drepte personene i Kongsberg på multikulturens alter, og at man feier islams tilknytning til saken under teppet i håp om at folk skal glemme saken.

Si gjerne hva du mener om saken i kommentarfeltet under.

Ekstremist Nissen
Ekstremisten er nettprofilen til eieren av denne siden, og er et morsomt ALIAS som benyttes for å sette fokus på at ytringsfriheten er ment å beskytte meninger og ytringer du kanskje ikke liker å høre.

Legg igjen en kommentar