Er Høyre et blåbærparti?

Kan ikke Høyre nå være ærlige overfor sine velgere og fortelle dem at det ledelsen i partiet virkelig ønsker, er å føre arbeiderparti politikk?

Dette er i alle fall inntrykket veldig mange nå sitter igjen med etter den labre og tannløse valgkampen partiet drev opp mot årets Stortingsvalg, og inntrykket man sitter igjen med etter å ha hørt den ene etter den andre prominente Høyrepolitikeren spy ut venstreradikal partipolitikk og ideologi.

Vi har blant annet hatt en Høyre ledet regjering de siste åtte årene som for hvert år som har gått fra de tok over makten i landet og til de nå tapte valget har ført en stadig mer venstreorientert politikk, og som opp mot valget hadde inntatt en politisk posisjon så nært opp mot den venstresiden har at til og med høyre politikerne selv ikke kunne gjenkjenne sin egen politikk.

Videre har vi hatt en Statsminister som tilsynelatende har vært mer opptatt av å fremme den globale agendaen til FN en å fremme Norges sak, og som i form av sitt engasjement som leder for pådrivergruppen for FNs bærekraftsmål, noe som igjen har ført til at man har kunnet stille spørsmål til hvorvidt Erna Solbergs avgjørelser er tatt til fordel for Norges beste eller om hun har tatt avgjørelser som har vært ment å blidgjøre hennes overordnede i FN systemet.

Det blir ikke særlig mye bedre når man lytter til Solbergs tale til den 76 FN samlingen i New York den 23 September hvor hun kun snakker om FNs bærekraftsmål, og ikke på noen måte fremmer Norge og det Norske folks sak, og man forstår fort hvorfor Erna Solberg ikke virket særlig interessert i å vinne årets Stortingsvalg.

Når valget nå er over og høyre ikke lengre sitter i regjering ser det dermed ut som om stadig flere høyre politikere føler seg frie til å være ærlige med hvilken politikk de EGENTLIG ønsker å føre, og man kan blant annet se at såkalte HØYRE politikeres egentlige ønske er å føre en globalistisk sosialistisk politikk hvor Norge og det Norske folk kun skal fungere som springbrett for dems ambisjoner om å gjøre karriere innen den internasjonale globale verdensordenen og FN systemet.

Et godt eksempel for dette er Høyre politikeren fra Vestfold Lene Westgaard-Halle som da det ble klart Sosialistisk Venstreparti (SV) ikke blir del av Støres AP/SP regjering var ute og twittret at hun mente det var synd de holdt de blodrøde sosialistene/marxistene i SV utenfor regjeringskontorene.

Westergaard-Halle viser tydelig hvilke snuoperasjon som er blitt gjennomført innad i Høyre av Erna Solberg, og hvordan partiet nå strengt tatt kan kalles et blåbær parti, og har et tynt blått skinn som skjuler en blodrød sosialistisk kjerne.

Hva mener så du om saken? Legg igjen din kommentar i kommentarfeltet under.

Ekstremist Nissen
Ekstremisten er nettprofilen til eieren av denne siden, og er et morsomt ALIAS som benyttes for å sette fokus på at ytringsfriheten er ment å beskytte meninger og ytringer du kanskje ikke liker å høre.

Legg igjen en kommentar