Europeisk konsensus om å beskytte Islam

Det ser ut til at man i Europa har fått til et konsensus mellom media og den politiske eliten hvor man har bestemt at man i voldssaker hvor gjerningspersonen har tilknytning til religionen Islam, IKKE skal gjøre vedkommendes religion til et fokus i saken, men heller skal rette fokus mot vedkommendes personlige helse.

Dette konsensuset ser man nå er i fullt sving når man nå har to saker i to Europeiske land hvor begge gjerningspersonene kan tilknyttes Islam, mens myndighetenes hovedfokus likevel rettes mot vedkommendes mentale helsetilstand.

Her hjemme i Norge hadde vi en selverklært muslim som for bare tre år siden av sikkerhetstjenestene i landet ble ansett for å kunne utgjøre en terrortrussel begå et terrorangrep som nesten punktvis fulgte instruksene til terrorgruppen Islamsk Stat, mens man allerede dagen etter så et noe tilsvarende angrep i England hvor et parlamentsmedlem ble knivdrept av en muslimsk mann fra Somalia.

Dessverre kommer både myndighetene og pressen med utallige unnskyldninger og bortforklaringer hver gang en muslim begår et terrorangrep i Europa, mens europas innfødte etniske befolkning i stillhet lider.

Nisseland.net vil ikke være del av det Europeiske media konsensuset hvor man ønsker å feie ugjerninger begått i Islams navn under teppet, og vi kommer derfor til å skrive om disse sakene fra et politisk ukorrekt ståsted.

Vi håper folk vil sette pris på dette arbeidet, og at vi kanskje mottar noe støtte slik at vi kan gjøre mer for å spre en mer objektiv sannhet.

Ekstremist Nissen
Ekstremisten er nettprofilen til eieren av denne siden, og er et morsomt ALIAS som benyttes for å sette fokus på at ytringsfriheten er ment å beskytte meninger og ytringer du kanskje ikke liker å høre.

Legg igjen en kommentar