Finnes det noen god grunn til at jeg ikke skal benytte ordet NEGER?

Jeg er ikke verdens ener når det kommer til å følge med på hva som hender innen den såkalte reality verdenen på Norsk tv, men jeg fikk med meg at en av deltakerne på årets FARMEN benyttet seg av ordet NEGER da hun beskrev utseende til en ku som ble sluppet ut på beite.

Dette ble visstnok tatt veldig ille opp av en av de andre deltakerne som tilsynelatende hevdet å ha et kjærlighetsforhold til nettopp en “NEGER”, og at hun derfor fant bemerkelsen til den andre deltageren veldig krenkende.

Vi fikk så flere artikler i Norsk presse hvor deltakeren som hadde ytret dette forferdelige Norske ordet “NEGER” ble uthengt og først etter å ha uttalt at hun angret bruken av ordet, og hadde brukt flere dager og uker på å gråte og angre seg ble “frikjent” i mediene for synden å ha ytret dette tilsynelatende “farlige” ordet.

Som en person som elsker individuell frihet og som ønsker at alle skal få leve så fredelig som mulig synes jeg dette ble litt for mye av det gode til at jeg bare kan overse saken.

Jeg kan forstå at enkelte personer om de VELGER å tolke ordet NEGER negativt kan føle seg krenket av at ordet blir brukt, men en slik type selvvalgt krenkelse føler jeg vi må slutte å ta på alvor.

Eksempelvis kan jeg VELGE å føle meg krenket av andre folks handlinger enten de omhandler meg eller ikke, og om vi skal etterkomme alle slike påstander om krenkelse her i landet så vil vi ende opp med et samfunn der ingen kan ytre seg fritt eller kritisk samme hva emnet måtte være.

Selv benytter jeg ordet NEGER i min dagligtale og jeg kommer IKKE til å endre på dette samme hvor mye noen måtte hevde det krenker eller sårer dem. Ordet NEGER betyr for meg “en person med mørk hud”, og har sitt opphav i det spanske ordet negro som betyr mørk.

Når folk forbinder ordet NEGER med det engelske ordet Nigger som de fleste forbinder med slavehandel og undertrykkelse av svarte mennesker så er ikke det helt korrekt, og jeg nekter derfor å likestille de to ordene selv om de har et felles opphav i det latinske ordet for svart som er “NIGER” med en G.

Vi kan videre om man faktisk ser på historien se at ordet NIGGER i sin opprinnelse heller ikke var et negativt ord da dette ble brukt til å beskrive en bestemt sosial gruppe i det amerikanske samfunnet, og ble brukt om både svarte og hvite som tilhørte denne samfunnsgruppen (jegere, fangstmenn og reisende).

Ordet ble også brukt som en forløper til dagens DUDE og GUY, og ble først på slutten av 1800 tallet og begynnelsen av 1900 tallet da den svarte befolkningen adopterte ordet som sitt eget benyttet i sin negative form.

Det at den amerikanske historien skal få diktere hvordan jeg får benytte det norske språket mener jeg er helt galskap, og jeg nekter å la folk som SØKER noe å kunne føle seg krenket over gleden av å kunne styre hva jeg kan og ikke kan si, og jeg vil derfor fortsette å benytte ordet NEGER om mørkhudede fra Afrika.

Nå vil du kanskje spørre meg om jeg vil kalle en svart person jeg kjenner for en neger, og svaret på det vil være at det kommer alt ann på situasjonen jeg befinner meg i.

La oss si jeg står sammen med en venn og ser min svarte venn komme gående ned gaten sammen med to andre venner. Om jeg da skal peke ut den svarte vennen som kanskje heter Obatu eller noe så vil jeg selvfølgelig benytte navnet på personen om vennen jeg skal peke ham ut for faktisk kjenner navnet hans, men i et tilfelle hvor de to ikke har noen kjennskap til hverandre vil jeg benytte det kjennetrekket ved personen som det vil være enklest for folk å identifisere, og i dette tilfellet ville det vært hans etnisitet som er NEGER.

Hadde jeg skullet utpeke en av de andre i gruppen som kanskje var en kvinne så ville jeg selvfølgelig også da benyttet navnet om vennen jeg snakket med kjente henne, og i tilfellet hvor vedkommende ikke kjente kvinnen så ville jeg pekt henne ut ved å vise til hennes kjønn uten at det ville ligge noe sexistisk bak dette.

Dette er selvfølgelig slik de fleste benytte språket i sin dagligtale, og til de som hevder noe annet så vil jeg veldig gjerne vite hvilke ord de mener man skal bruke.

Selv sier jeg klart fra til folk at om de ikke ønsker jeg skal benytte neger så må de mener det er bedre jeg bruker ordet svarting og at det i virkeligheten dermed er DE som er rasistene.

Si gjerne hva du mener i kommentarfeltet under om denne saken.

Ekstremist Nissen
Ekstremisten er nettprofilen til eieren av denne siden, og er et morsomt ALIAS som benyttes for å sette fokus på at ytringsfriheten er ment å beskytte meninger og ytringer du kanskje ikke liker å høre.

Legg igjen en kommentar