Forsøker å koble terroren i Kongsberg til høyreekstremisme

Det er kommet informasjon fra anonyme kilder om at man nå fra myndighetenes hold forsøker å koble terror angrepet som fant sted Onsdag kveld i Kongsberg opp mot høyreekstremisme til tross for at terroristen selv offentlig har uttalt han er muslim.

Metoden man angivelig skal benytte for å vri fokus bort fra islam skal ifølge våre kilder gå ut på at media og myndighetene når de uttaler seg om saken skal forsøke å rette fokus mot høyreekstremisme. Ideen er at man ved å nevne høyreekstremisme sammen med terrorsaken i Kongsvinger skal legge til rette for at publikum selv trekker en slutning om at gjerningspersonen som tros alt var hvit må ha vært en høyreekstremist.

Myndighetene skal som tidligere nevnt ikke ønske at fokus blir rettet mot islam, og det faktum at myndighetene og PST ikke ser ut til å ha tatt trusselen fra islam alvorlig nok.

Det hevdes også at Jonas Gahr Støre vil besøke den lokale moskeen under sitt besøk i Kongsberg på fredag for å videre underbygge ideen om at islam ikke utgjør noen trussel mot det norske samfunnet.

Ekstremist Nissen
Ekstremisten er nettprofilen til eieren av denne siden, og er et morsomt ALIAS som benyttes for å sette fokus på at ytringsfriheten er ment å beskytte meninger og ytringer du kanskje ikke liker å høre.

Legg igjen en kommentar