Hvorfor må norske strømkunder lide når Norge er en energinasjon?

De siste ukene har det vært mye skriverier i Norske medier om de høye strømprisene, og hva som er årsaken bak den nå stigende energiprisen her i landet.

Årsaken til de høye prisene varierer nesten daglig, og man hører at de høye prisene skyldes alt fra høye olje og gasspriser til nødvendigheten av en oppgradering av strømnettet og en tettere tilknytning til det europeiske energimarkedet.

Nå er det slik at man nok kan finne mange ulike årsaker til at prisen på energi her i landet kan variere, men det forklarer likevel ikke den enorme økningen som vi nå ser.

La oss for eksempel se på ideen om at det er økende olje og gasspriser som er årsaken til de høye energiprisene vi nå opplever her i landet. 

Om man ser på oljeprisen for de siste ti årene så ser man at man i 2013 hadde en oljepris på $91.17 per fat eller $107.34 om man tar hensyn til inflasjon. Ser man så på oljeprisen for i dag som ligger på $74.69 i skrivende stund så er forskjellen i prisen på hele $32.65 eller 296,70 kroner.

Ser man så på strømprisene for de siste 10 årene så ser finner man at vi i 2013 da olje og gassprisen var på sitt høyeste hadde en strømpris på 89,3 øre/kWh som inkluderte en kraftpris på 35 øre/kWh og en nettleie på 26,4 øre/kWh. 

Setter man så prisen på elektrisitet fra 2013 da olje og gassprisen var betydelig dyrere en hva den er i dag, ser man at prisen for 1 kWh i 2021 er på hele 147 øre/kWh i tredje kvartal og at dette inkluderer en kraftpris på 76,3 øre/kWh, en nettleie på 26,9 øre/kWh, og avgifter på hele 43,8 øre/kWh.

Med andre ord var strømprisen for tredje kvartal i 2021 på hele 57,7 øre/kWh høyere en hva prisen var i vintermånedene 2013 hvor prisen på olje og gass var ca 30,41 prosent høyere dagens oljepris noe som ikke helt underbygger ideen om at dagens høye energipriser skyldes høye olje og gasspriser.

Hadde teorien om at dagens høye energipris i Norge skyldes en høy olje og gasspris skulle man trodd at man i 2013 hvor prisen for olje var 30.41 prosent høyere en dagens priser ha ført til at energiprisen også den gang var tilsvarende høyere en hva tilfellet er i dag noe den ikke var.

Med andre ord viser de historiske dataene at dagens høye strømpriser ikke kan bortforklares med høye oljepriser, og at det må være noe annet som ligger bak dagens høye strømpris.

Så hva kan det da være som forårsaker de høye strømprisene som vi nå ser i Norge?

Svaret finner vi kanskje om man går tilbake og ser hvordan man har økt statens avgifter, og hvordan det har vært en konsensus blant norske politikere om å øke strømprisene her i landet.

Tar man for eksempel og ser på uttalelsen fra Frp politikeren Trond Lien som i 2013 satt som energiminister så ser man i en artikkel i nettavisen TU.no Lien uttale at han ønsker seg HØYERE strømpriser i Norge, og at man fra regjeringens side så på utbyggingen av flere utenlandskabler som et virkemiddel for å øke strømprisen i Norge slik at man kunne gjøre utbyggingen av fornybar energi lønnsom i Norge.

Man ser også i en annen artikkel i TU fra 2013 at man skriver om hvordan utenlandskabler helt klart vil føre til økte strømpriser for norske forbrukere.

Spørsmålet vi med denne kunnskapen så må stille oss er, hvorfor er det ingen som sier noe om dette i dagens politisk korrekte presse, og hvorfor er det ingen politikere som tør stå frem og ta ansvar for de økte strømprisene som de allerede i 2013 viste ville komme med utbyggingen av flere utenlandskabler, og som de tilsynelatende ønsket velkommen under påskudd av å “redde miljøet?”

Ser man på dagens energipolitikk og setter den opp mot dagens såkalte “miljøpolitikk” så ser det ut som om begge deler er mer ment for å øke staten og bedriftenes inntekter en hva den er ment å redde miljøet. 

Som eksempel på dette kan man se til Sverige og Storbritannia hvor man nå legger ned atomkraftverk som skaper 100% ren energi, hvorpå man så må starte opp gamle kull og gassanlegg for å produsere mindre energi som igjen gir dyrere strømpriser og mer forurensning, og alt under påskudd av at man skal redde verden fra økte CO2 utslipp.

Nisseland.net vil fortsette å grave i hva årsakene til de høye strømprisene er, og håper folk etter hvert vil innse at tiden er inne for at man nå begynner å stille politikerne og mediene til ansvar for sine løgner og brutte løfter.

Ekstremist Nissen
Ekstremisten er nettprofilen til eieren av denne siden, og er et morsomt ALIAS som benyttes for å sette fokus på at ytringsfriheten er ment å beskytte meninger og ytringer du kanskje ikke liker å høre.

Legg igjen en kommentar