Hvorfor snakkes det ikke lengre om flokkimmunitet?

Da pandemien begynte fikk vi høre at vi skulle stenge ned landet i noen uker for å redusere trykket på norske sykehus, og at håpet var at når mange nok hadde tatt vaksinen ville vi etter hvert oppnå såkalt “flokkimmunitet”.

Denne strategien var gjeldende i lang tid, men ble plutselig endret da man etter hvert oppdaget at vaksinene ikke ga like god beskyttelse som hva man først hadde antatt, og man dermed anså det som vanskeligere å oppnå “flokkimmunitet” ved hjelp av vaksinering alene, og man forlenget derfor de mange covid relaterte tiltakene som nedstengelser, maske mandat osv.

Det blir derfor litt underlig når man nå har en vaksinasjonsgrad på over 88% i Norge, noe som er hele 13% over vaksinasjonsgraden man regner for å oppnå flokkimmunitet, og man allikevel fra myndighetenes side hevder man må innføre nye strenge tiltak for å forhindre spredningen av det såkalte omikron viruset som til nå ikke har ført til et eneste dødsfall eller alvorlige sykehusinnleggelser noen steder i verden.

Videre viser det seg at man under hele pandemien i Norge ikke har hatt noe særlig større press på landets sykehus i form av innleggelser enn det som har vært vanlig under tidligere års influensautbrudd.

Når vi så ser hva virologer sier om omikron viruset, og hvordan omikron ser ut til å være mer smittsomt samtidig som det gir mindre alvorlige sykdomssymptomer vil viruset kunne fungere som en naturlig vaksine mot andre varianter av covid-19, og dermed bidra til at vi raskere oppnår flokkimmunitet gjennom naturlig immunitet som ifølge all statistikk gir bedre og mer langvarig immunitet en dagens vaksiner.

Det at staten og norsk helsevesen nå går ut og aktivt ønsker å stoppe denne naturlige immuniseringen av befolkningen virker på enkelte ganske suspekt, og gir grobunn for spekulasjoner rundt hvorvidt de siste nedstengelsene og korona tiltakene har et annet formål enn å beskytte befolkningen fra et ikke dødelig virus.

Hvorfor skal man innføre tiltak for å forhindre spredningen av et virus som ikke fører til alvorlig sykdom, men som vil gi den smittede en naturlig immunitet?

Dette er spørsmålet mange nå stiller seg, men som vi ikke ser noe sted i den politisk korrekte pressen som vi vet er kjøpt og betalt av de store internasjonale farmasøyt selskapene som Pfizer og Moderna.

Det virker ganske suspekt for mange at regjeringens siste nedstengelser ikke gagner noen andre en farmasøytindustrien, og de elementene av den politiske eliten som ønsker å innføre strenge vaksinasjons tiltak som vaksine pass og tvangsvaksinering av befolkningen under påskudd av at man skal beskytte folk mot et IKKE DØDELIG virus.

Per dags dato er det INGEN registrerte dødsfall som følge av omikron viruset, og man har heller INGEN alvorlige innleggelser som følge av viruset. Det man derimot har er ett dødsfall i Storbritannia hvor en person døde MED omikron viruset og ikke AV det.

Så spørsmålet blir da. Hvorfor stenges Norge nå ned, og hvorfor er det ingen i pressen som TØR stille politikerne og helsevesenet de harde kritiske spørsmålene?

Ekstremist Nissen
Ekstremisten er nettprofilen til eieren av denne siden, og er et morsomt ALIAS som benyttes for å sette fokus på at ytringsfriheten er ment å beskytte meninger og ytringer du kanskje ikke liker å høre.

Legg igjen en kommentar