Hvorfor vil FHI begrense smitten av omikron viruset?

Flere eksperter har vært ute og forklart at om omikron viruset virkelig er så smittsomt som det man nå tror, og samtidig gir de smittede så svake symptomer som man har sett til nå, så vil viruset mer virke som en naturlig vaksine enn noe annet.

Spørsmålet man da selvfølgelig må stille seg er “hvorfor vil FHI og norske myndigheter da innføre nye tiltak for å begrense smitten av omikron?”

Frem til nå har man ikke i noe land registrert noen dødsfall som følge av omikron varianten, og man ser nå stadig nye studier som viser at en naturlig immunitet er bedre og mer langvarig enn immuniteten fra dagens vaksiner.

Ved å la omikron viruset som nå ser ut til å spre seg raskere en de andre variantene av korona spre seg i befolkningen vil stadig flere kunne opparbeide seg en naturlig immunitet, og man vil på den måten raskt kunne komme nærmere en endre på pandemien om ikke myndighetene nå setter inn “nye” tiltak for å redusere spredningen.

Hvorfor ønsker myndighetene å stoppe omikron viruset?

Slik det ser ut med den informasjonen man i dag har om dødeligheten rundt omikron viruset, og effekten viruset har når det kommer til å bidra til å bygge opp immuniteten mot andre varianter av korona viruset, er det underlig å se hvordan myndighetene reagerer og mer eller mindre forsøker å begrense muligheten for å raskt kunne øke den naturlige immuniteten i befolkningen.

Tiltakene myndighetene nå foreslår for å begrense spredningen av omikron ser mer ut til å være berunnet i vaksineprodusentenes økonomiske interesser, en hva de er i samfunnets interesse, og grunnlaget for vaksinemotstandernes skeptisisme blir dermed stadig sterkere.

Myndighetene viser ikke noen særlig vilje til åpenhet, men velger heller hemmelighold, påbud og forbud for å presse befolkningen til å etterkomme myndighetene og vaksineprodusentenes ønske om innføringen av stadig nye inntrengende tiltak som begrenser folks frihet og selvbestemmelse over eget liv og helse.

Nå er det på tide politikere tør stå opp for folks rettigheter, og tar til orde mot det fremvoksende medisinske tyranniet som ser ut til å vokse frem i stadig flere såkalte vestlige demokratier.

Ekstremist Nissen
Ekstremisten er nettprofilen til eieren av denne siden, og er et morsomt ALIAS som benyttes for å sette fokus på at ytringsfriheten er ment å beskytte meninger og ytringer du kanskje ikke liker å høre.

Legg igjen en kommentar