En ny studie viser at naturlig immunitet beskytter bedre mot smitte enn Pfizer-vaksinen

I slutten av august ble det publisert en studie som viser at naturlig immunitet gir mye bedre beskyttelse mot infeksjon enn Pfizer-vaksinen. 

Oppdagelsen ble beskrevet av UCLs Francois Balloux som «litt av en bombe».

Påfølgende studier har sammenlignet naturlig og vaksineindusert immunitet på cellenivå. En fant at infeksjonsinduserte antistoffer «utviste overlegen stabilitet og kryssvariant nøytraliseringsbredde» enn vaksineinduserte antistoffer, noe som tyder på at folk som allerede hadde blitt infisert hadde bedre immunitet mot den da nye Delta-varianten.

Disse funnene er nå blitt replikert – av et annet team av israelske forskere, ved å bruke et annet datasett.

I den siste studien sporet Yair Goldberg og kollegene alle individene i datasettet deres (av personer i Israel) som hadde testet positivt eller mottatt to doser av Pfizer-vaksinen før 1. juli 2021. De sammenlignet deretter antall infeksjoner hos tidligere infiserte versus vaksinerte individer fra august til september 2021.

Forskerne undersøkte også antall infeksjoner blant de med såkalt «hybridimmunitet» – det vil si tidligere infiserte individer som ble vaksinert.

For hver av de tre gruppene telte de antall infeksjoner og antall dager «i risiko» (dvs. det totale antallet personer multiplisert med antall dager de var «i fare for» å bli smittet). Det ble justert for alder, kjønn, etnisitet, kalenderuke og et mål på risikoeksponering.

Resultatene vises i diagrammet nedenfor. Hver stolpe tilsvarer infeksjonsraten per 100 000 «risikodager». Grunnen til at forskerne brukte «risikodager», i stedet for bare «mennesker», er at sammensetningen av hver gruppe endret seg over tid. For eksempel valgte noen tidligere smittede å vaksinere seg.

Legg merke til at etikettene for de horisontale stolpene ikke er de samme for hver gruppe. Siden vi ønsker å sammenligne epler med epler, se på stolpene merket «Recovered 6–8 months» og «Vaccinated 6–8 months».

Denne sammenligningen viser at 6–8 måneder etter den tilsvarende hendelsen var infeksjonsraten mer enn seks ganger høyere blant vaksinerte individer – 89 per 100 000 mot bare 14 per 100 000 blant tidligere infiserte individer.

Diagrammet viser også at infeksjonsratene fortsatt var lavere blant de med hybridimmunitet, noe som stemmer overens med det den tidligere studien fant. Imidlertid var forskjellen mellom hybridgruppen og den gjenvunne gruppen relativt liten. For eksempel var infeksjonsraten ved 6–8 måneder bare 20 % høyere i den restituerte gruppen.

Goldberg og kollegers studie bekrefter at naturlig immunitet avtar, men mye langsommere enn vaksineindusert immunitet. Alle som hevder det motsatte må nå kjempe med ikke én, men to studier av høy kvalitet.

Ekstremist Nissen
Ekstremisten er nettprofilen til eieren av denne siden, og er et morsomt ALIAS som benyttes for å sette fokus på at ytringsfriheten er ment å beskytte meninger og ytringer du kanskje ikke liker å høre.

Legg igjen en kommentar