Karolinska Universitetssjukehuset barn med kjønnsdysfori

Bivirkningene av hormon blokkere som av barn med kjønnsdysfori opplever inkluderer konstant smerte, suicidale tendenser, redusert bentetthet og en alvorlig svekket mental tilstand.

Behandlingen var tidligere sett på som fullstendig reversibel, men den vurderingen har endret seg de siste årene.

Mer enn et dusin barn har blitt skadet og har fått alvorlige bivirkninger etter det som kalles «trans care» ved Karolinska Universitetssjukehuset, en av Sveriges ledende medisinske institusjoner, rapporterte SVT.

SVT listet opp minst tretten kjente tilfeller av hormonbehandling av barn med kjønnsdysfori som har gått galt.

I et eksempel, fikk en en 11 år gammel jente som startet kjønnskorrigerende behandling for å «bli mann», skade på skjelettet og sluttet å vokse. Det ble rapportert om at barnet var «i konstant smerte» og flere ganger har forsøkt å begå selvmord.

«Han følte seg så dårlig at han forsøkte å begå selvmord ved flere anledninger. Vi forsto det ikke, vi trodde at barnet vårt ville føle seg bedre av behandlingen», sa moren til SVT.

Man fortsatte likevel med behandlingen i ytterligere tre måneder. «Selvfølgelig føler du sinne mot de du stolte på. Men også mot meg selv, for det er jeg som skal beskytte barnet mitt, men det har jeg ikke gjort det på noen måte, sa moren.

Flere andre barn har opplevd bivirkninger som inkluderer leverskade, redusert bentetthet og en alvorlig svekket mental tilstand.

Ricard Nergårdh ved Uppsala universitet, spesialist i behandling av barn med kjønnsdysfori, beskrev hormon blokkerende behandling som en form for kastrering.

«Det er kjemisk kastrering. Det kan påvirke den mental tilstand på en måte som du ikke tenkte på og ikke ønsket. Det er veldig viktig at pasienten og pasientens familie er godt informert om det, sa Nergårdh.

Ifølge Nergårdh er den vitenskapelige støtten for behandlingen svak. Dette gjelder både effektiviteten og risikoen som behandlingen innebærer.

Behandling med hormonblokkere er forbundet med risiko for skade, derfor bør den helst ikke vare lenger enn to år. Ett av fem barn i trans omsorg har imidlertid mottatt dem i mer enn tre år, meldte SVT. Alt i alt har det i løpet av de siste fem årene blitt gitt hormon blokkere til 440 barn med kjønnsdysfori.

De kjente bivirkningene inkluderer risikoen for en dårlig mental tilstand samt lav mineralisering av skjelettet, som hemmer veksten og induserer osteoporose. Det har også vært bekymring for at hormon blokkere påvirker den kognitive utviklingen negativt og påvirker leveren og nyrene også. Behandlingen har tidligere vært sett på som fullstendig reversibel, men det bildet har endret seg de siste årene.

Tidligere i år besluttet Karolinska Universitetssjukhuset å stoppe nye hormonbehandlinger for transbarn og unge, blant annet med henvisning til risikoen for «potensielle bivirkninger».

I mellomtiden er Sverige kjent for å ha noen av de mest liberale LHBT-lovene, som også inkluderer kjønnsendring. Et ferskt lovforslag om juridisk kjønnsendring, fremlagt av det svenske sosialdepartementet, vil tillate barn fra og med tolv år å søke om et nytt juridisk kjønn i det nasjonale folkeregisteret, uten undersøkelse eller kontakt fra helsemyndigheter.

I tidlig utkast av lovforslaget, som ble sterkt kritisert av Lovrådet, forsøkte regjeringen å senke aldersgrensen for å bli operert til 15 år – uten godkjenning fra verge eller foreldre.

Ekstremist Nissen
Ekstremisten er nettprofilen til eieren av denne siden, og er et morsomt ALIAS som benyttes for å sette fokus på at ytringsfriheten er ment å beskytte meninger og ytringer du kanskje ikke liker å høre.

Legg igjen en kommentar