Mediene forsøker å normalisere høye strømpriser

I dag kan man lese i de fleste norske aviser hvordan strømprisen her i landet nå er ekstra høye, men at dette visstnok skal være helt “normale” svingninger som følge av svingningene i det europeiske markedet.

Det man selvfølgelig unnlater å si noe om er at norge er en energiproduserende nasjon, og at man kanskje burde spørre seg selv hvordan det kan ha seg at det faktumet ikke kommer det norske folket til gode med tanke på at det er den norske stat som eier rundt 80% av kraftproduksjonen her i landet?

Videre må man jo nesten spørre seg hvordan det kan ha seg at disse nye høyre prisene nå plutselig kalles “normale” når vi ikke har opplevd slike svingninger her i landet tidligere, og at mesteparten av årsaken til svingningene i prisen skyldes etableringen av den nye strømkabelen mot Europa?

Spørsmålet man burde lese om i norske medier om de virkelig hadde folkets beste som sin interesser, ville være spørsmål som “hvorfor selges så mye norsk kraft til utlandet uten at man har sikret en stabil tilførsel og pris på energi for det interne norske markedet?”, og “Hvem er det som virkelig TJENER på at Norge nå selger mer strøm til utlandet?”

Er det virkelig slik at de ekstra millionene staten tjener på å selge strøm til utlandet kommer det norske folk til gode, og at godene folk flest mottar utgjør en større verdi enn prisen folk flest må betale som følge av de høye strømprisene?

Personlig tror jeg det KUN er politikerne, kraftselskapene og en liten elite som er tjent med at denne nye energipolitikken, og jeg vil til og med hevde dette om det ikke kan kalles ren korrupsjon er et tydelig RAN av det norske folk.

Ekstremist Nissen
Ekstremisten er nettprofilen til eieren av denne siden, og er et morsomt ALIAS som benyttes for å sette fokus på at ytringsfriheten er ment å beskytte meninger og ytringer du kanskje ikke liker å høre.

Legg igjen en kommentar