Mediene prøver å feie Kongsberg terroren under teppet

Om vi sammenligner dekningen av den høyreekstreme terroristen Philip Manshaus med dekningen av den muslimske terroristen Espen Andresen Bråthen så ser man fort at media nå ser ut til å ønske å skjule den islamske terroristens handlinger.

Dette mest sannsynlig fordi islamsk terror i Norge ikke passer med myndighetene og medias venstreekstreme agenda, der målet er å åpne grensene for en større migrasjon og på den måten gjøre norge til den mest multikulturelle nasjonen i verden.

At multikulturalismen fører med seg problemer er noe man ikke ønsker å vise, og av den grunn må myndighetene i tett samarbeid med en venstrevridd presse forsøke å rette fokus bort fra enhver nyhet som kan gi et negativt bilde av det multikulturelle utopiet venstresiden fremmer.

Man er dermed villige for å stemple enhver muslimsk terrorist som psykisk gall, og at enhver kriminell immigrant som begår en voldtekt unnskyldes med at handlinger bærer preg av kulturkonflikt og at migranten derfor ikke kan straffes for sine handlinger.

Så ser man tilbake på hvordan den tydelig psykisk syke Philip Manshaus fort ble stemplet som strafferettslig tilregnelig, og media i flere uker skrev artikler hvor man la skylden på hans handlinger på såkalt “høyreekstremistisk” propaganda, er det ikke vanskelig å se forskjellsbehandlingen og agendaen som ligger bak.

Spørsmålet blir derfor om hvor lenge det norske folk vil la seg lure?

Ekstremist Nissen
Ekstremisten er nettprofilen til eieren av denne siden, og er et morsomt ALIAS som benyttes for å sette fokus på at ytringsfriheten er ment å beskytte meninger og ytringer du kanskje ikke liker å høre.

Legg igjen en kommentar