Mexicos høyesterett vil nå tillate folk å endre sin fødselsdato og alder

Høyesterett i Mexico har etablert en rettspraksis som vil tillate folk å endre sin fødselsdato basert på sin egen «sosiale virkelighetsoppfatning».

Den juridiske presedensen oppsto som et resultat av saken mot Sinaloa Family Code, som allerede åpnet for muligheten for å revidere en fødselsdato. Tidligere lovgivning gjorde det imidlertid bare mulig for folk å gjøre seg selv eldre en hva datoen på dems originale fødsels dokumenter tilsa og ikke yngre.

I følge Capital CDMX har flere utfordret regelen i et forsøk på å få fødselsdatoene sine endret for å gjøre seg yngre. I noen tilfeller skyldtes det motstridende data saksøkerne hadde mottatt fra foreldrene, og i andre skyldtes det en enkel feil på deres offisielle fødselsattest.

Selv om alle sakene opprinnelig ble forkastet og avvist, fortsatte de berørte personene sin juridiske kamp, ​​og argumenterte til slutt for at de burde få lov til å endre sine offisielle dokumenter basert på allerede eksisterende lover rundt kjønnsidentifikasjon.

Etter en lang kamp ble Mexicos høyeste domstol pålagt å ta en avgjørelse og etablere en rettspraksis om det komplekse spørsmålet, og publiserte til slutt en juridisk avhandling som indikerte at «variasjoner i [en persons] fødselsdato» kan imøtekommes så lenge en domstol kan fastslå at deres fødselsdato er i «uenighet med personens sosiale virkelighetsoppfatning».

Mens retten har gjort det klart at det vil være noen begrensninger, og bemerket at de ønsker å «unngå overgrep som kan føre til svindel, bedrag eller til og med straffbare handlinger,» er det foreløpig uklart hvilke retningslinjer som vil bli etablert eller hvordan de kan håndheves.

Høyesterett skriver videre at søknader vil bli vurdert eller godkjent så lenge de ønskede endringene gjøres «i god tro», og ikke med et ønske fra søkerens side om å «bruke endringen for å opprette, modifisere eller utrydde rettigheter eller plikter som er til skade for en tredjepart.»

Ekstremist Nissen
Ekstremisten er nettprofilen til eieren av denne siden, og er et morsomt ALIAS som benyttes for å sette fokus på at ytringsfriheten er ment å beskytte meninger og ytringer du kanskje ikke liker å høre.

Legg igjen en kommentar