Ny studie: Globale CO2-utslipp har vært FLAT det siste tiåret

Globale utslipp av karbondioksid (CO2) fra fossilt brensel og sement har steget med 4,9 % i år, antyder nye estimater, etter et Covid-relatert fall på 5,4 % i 2020.

Global Carbon Project (GCP) anslår at fossile utslipp i 2021 vil nå 36,4 milliarder tonn CO2 (GtCO2), bare 0,8 % under den pre-pandemiske høyden på 36,7 GtCO2 i 2019.

Forskerne sier at de «forventet en form for tilbakegang i 2021» da den globale økonomien kom tilbake fra Covid-19, men at den var «større enn forventet».

Mens fossile utslipp forventes å gå tilbake til rekordnivåer, revurderer studien også historiske utslipp fra arealbruksendringer, og avslører at global CO2-produksjon totalt sett kan ha vært flat det siste tiåret.

GCP for 2021 halverer nesten anslaget for nettoutslipp fra endring i arealbruk de siste to årene – og med et gjennomsnitt på 25 % det siste tiåret.

Disse endringene kommer fra en oppdatering av underliggende datasett for arealbruk som reduserer estimater for ekspansjon av dyrkbar jord, spesielt i tropiske områder. Utslipp fra arealbruksendringer i det nye GCP-datasettet har gått ned med rundt 4 % per år det siste tiåret, sammenlignet med en økning på 1,8 % per år i forrige versjon.

GCP-forfatterne advarer imidlertid om at usikkerheten i utslippene av endringer i arealbruk fortsatt er store og at det «gjenstår å bekrefte trenden».

Du kan lese mer om saken her.

Ekstremist Nissen
Ekstremisten er nettprofilen til eieren av denne siden, og er et morsomt ALIAS som benyttes for å sette fokus på at ytringsfriheten er ment å beskytte meninger og ytringer du kanskje ikke liker å høre.

Legg igjen en kommentar