Pfizer innrømmer at det er en risiko for at 5-12 åringer som har tatt covid-19 vaksinen utvikler myokarditt

Kliniske studier utført av legemiddelgiganten Pfizer var for korte til å fastslå den langsiktig risikoen for utvikling av myokarditt hos barn etter at de har tatt Covid-19-vaksinen ifølge dokumentasjon selskapet har sendt FDA.

Informasjonen som er å finne på side 11 i dokument Pfizer sist måned benyttet for å orientere FDAs rådgivende komité med kommer Pfizer med innrømmelser om at størrelsen på frivillige forsøkspersoner for de kliniske studiene av potensielle bivirkninger var for liten til at man kunne oppdage risikoen for utviklingen av myokarditt hos barn i alderen 5 til 12 år.

 «Antallet deltakere i den nåværende programmet for kliniske studier er for lite til at man kan oppdage noen potensiell risiko for myokarditt forbundet med vaksinasjon,» skriver Pfizer i sine konklusjon rundt de overordnede  fordeler og risikoer.

«De langsiktig sikkerheten for bruken av covid-19-vaksinen hos deltakere 5 til <12 år vil bli studert i 5 sikkerhetsstudier etter godkjenning, inkludert en oppfølgingsstudie om 5 år for å evaluere de langsiktige følgetilstandene av myokarditt/perikarditt

etter vaksinasjon.»

Til tross for dette utstedte FDA forrige måned nødbruk godkjenning for Pfizer-BioNTech sin COVID-19-vaksine for barn i alderen fem til 11 år.

Her i Norge har norske helsemyndigheter også gitt sin godkjenning til bruken av Pfizer vaksinen på barn i alderen 5 til 12 år, og man bør nå kanskje spørre seg om norske helsemyndigheter også har mottatt denne oppsiktsvekkende informasjonen fra vaksineprodusenten Pfizer rundt utviklingen av myokarditt hos vaksinerte barn?

Ekstremist Nissen
Ekstremisten er nettprofilen til eieren av denne siden, og er et morsomt ALIAS som benyttes for å sette fokus på at ytringsfriheten er ment å beskytte meninger og ytringer du kanskje ikke liker å høre.

Legg igjen en kommentar