Politiske aktivister utnevnt til å evaluere Kongsberg terroristen

Etter hva Nisseland.net har fått av opplysninger fra anonyme kilder innen psykiatrien skal de to psykiaterne som er utpekt for å evaluere Kongsberg terroristen ha sterke bånd til venstresiden innen norsk politikk, og mange frykter derfor at evalueringen av terroristen vil bli gjort på politisk grunnlag.

Våre kilder sier de frykter for at den psykologiske evalueringen vil bli satt til side for at man skal ta hensyn til de politiske aspektene ved saken, og at det innad i det psykiatriske fagmiljøet er gitt uskrevne føringer om at man i møte med muslimer og fremmedkulturelle gjerningspersoner skal se bort fra det religiøse aspektet i saken.

Nisselands kilde hevder derfor at konklusjonen om at Espen Andersen Bråthens handlinger skyldes psykiske problemer allerede var gitt på forhånd, og at man derfor har utpekt to politiske aktivister for å komme med en medisinsk rapport som underbygger den ønskede konklusjonen.

Vi får videre opplyst fra flere ulike kilder at årsaken til hemmeligholdet rundt de to oppnevnte psykologene skal være at man ikke ønsker å gi pressen og andre mulighet til å avsløre psykologenes politiske aktivisme før evalueringen er utført og konklusjonen er gitt.

Ekstremist Nissen
Ekstremisten er nettprofilen til eieren av denne siden, og er et morsomt ALIAS som benyttes for å sette fokus på at ytringsfriheten er ment å beskytte meninger og ytringer du kanskje ikke liker å høre.

Legg igjen en kommentar