Svenske forskere risikerer tiltale for forskning som viser en sammenheng mellom voldtekter og innvandring

Professor Kristina Sundquist ved Lunds universitet, Sverige og to av hennes kolleger står overfor en påtale fra klagenemnda for etisk granskning, et nasjonalt organ under det svenske utdanningsdepartementet, for sin forskning hvor man fant at de fleste voldtektene i Sverige blir begått av innvandrere.

Ifølge myndighetene manglet Sundquist og medforfatterne av forskningsrapporten, professor Ardavan Khoshnood, Henrik Ohlsson og Jan Sundquist, den «etiske lisensen» til å håndtere «sensitive data» om etnisiteten til de kriminelle som er anklaget for voldtekt i landet.

I rapporten deres kalt «Svenske voldtektsforbrytere – en latent klasseanalyse» fant forskere ved Lunds universitet at av 3 039 lovbrytere som ble omtalt i studien, var 59,2 prosent innvandrere, og av disse var hele 47,7 prosent født utenfor Sverige. Det er bemerkelsesverdig at dataene fra perioden mellom 2000 og 2015 ikke inkluderer tilstrømmingen av migranter fra Midtøsten og Afrika fra og med 2015 frem til i dag.

Interessant nok var studien ikke målrette mot noen bestemte grupper i samfunnet, men heller å finne ut om det fantes noen fellesnevnere blant gjerningsmenn som helseproblemer, sosial status og sysselsettingsstatus. Ifølge Khoshnood, som selv har utenlandsk bakgrunn, var resultatene overraskende også for forskerne.

Forskerne ble likevel kritisert for en utilstrekkelig evaluering da de ikke klarte å indikere hvordan deres forskning skulle «redusere ekskludering og forbedre integreringen».

Spesielt er Sundquist en av de mest siterte professorene ved universitetet innen samfunnsforskning, mens Khoshnood er førsteamanuensis i akuttmedisin ved Lunds universitet, med avanserte grader i kriminologi fra Malmö universitet og intelligens analyse fra Lunds universitet.

Mats Persson, Venstre-parlamentsmedlem og økonomisk-politisk talsperson for sitt parti, har skrevet en appell til Matilda Ernkrans, sosialdemokratisk minister for høyere utdanning og forskning. Ifølge ham er det ikke bare urimelig at forskerne får søke om en ny etikk tillatelse for hvert enkelt forskningsspørsmål de ønsker å se på når de allerede har fått tilgang til anonymiserte dataregistrene, men saken kan få konsekvenser for bl.a. forskningsmiljøet som helhet.

– Jeg har selv forskerbakgrunn og har de siste dagene blitt kontaktet av flere lundenere som selv jobber innenfor akademiet. Dette er mye snakk rundt kaffebordene på universitetet. Hvis denne forskeren skulle få sparken, vil det ramme mange andre forskere i Lund, sier Mats Persson til fagavisen Läkartidningen.

Kristina Sundquist sa til Läkartidningen at hun og hennes ansatte ikke hadde noen anelse om at forskningen ville mangle lisens.

– Forskergruppen vår har i mer enn 20 år jobbet med de unike dataregistrene som finnes i Sverige. I alle disse årene har vi vært ekstremt forsiktige med å søke om etikktillatelse for alle våre studier. Denne gangen gjorde vi det samme, sa Sundquist.

Gjerningsmennenes etnisitet har lenge vært et brennhett tema i Sverige. Brå, landets kriminalitetsforebyggende råd, har i mer enn et tiår nektet å kartlegge kriminelles etnisitet av etiske grunner.

Videre har Brå, sammen med høytstående svenske politikere som tar til orde for masseinnvandring, lenge på det sterkeste benektet enhver sammenheng mellom innvandring og kriminalitet, og i stedet lagt vekt på sosioøkonomiske faktorer som fattigdom, ekskludering og utilstrekkelige integreringstiltak på vegne av myndighetene.

Du kan lese artikkelen i sin opprinnelse på Sputnik.com

Ekstremist Nissen
Ekstremisten er nettprofilen til eieren av denne siden, og er et morsomt ALIAS som benyttes for å sette fokus på at ytringsfriheten er ment å beskytte meninger og ytringer du kanskje ikke liker å høre.

Legg igjen en kommentar