Tysk storavis stempler Sverige som Europas farligste land

Den Tyske storavisen Bild har etter å ha lest en rapport fra det Svenske Brottsførebyggande rådet rundt fatale skytinger konkludert med at Sverige er Europas mest voldelige land.

Etter å ha knyttet forskningen til andre bekymringsfulle trender som gjengvold og narkotikasmugling, kom den tyske journalisten Ingrid Raagaard frem til at “utviklingen ikke kan få fortsette”.

“I gjennomsnitt åtte av en million mennesker dør av dødelig vold per år i EU, men i Sverige var tallet for 2020 tolv personer per million innbyggere. Når det kommer til dødsfall som følge av skytevåpen er forskjellen mellom EU og Sverige enda større. Mens gjennomsnittet personer som årlig dør som følge av skuddskader i EU er på 1,6 per million, er tallet 4, noe som er hele tre ganger så mange som i resten av EU,” skriver Raagaard.

Raggaard skriver videre i sin artikkel at “forskjellen blir enda større om man kun ser på aldersgruppen 20 til 29 år hvor tallet dødsfall som følge av skytevåpen ligger på mellom null og fire dødsfall per million innbyggere, mens tallet i Sverige ligger på hele 18 dødsfall per million innbyggere,”

Raagaard konkluderer med at oppgangen i antallet skyteepisoder økte drastisk i 2005, og at situasjonen raskt bare har blitt verre og verre.

Ekstremist Nissen
Ekstremisten er nettprofilen til eieren av denne siden, og er et morsomt ALIAS som benyttes for å sette fokus på at ytringsfriheten er ment å beskytte meninger og ytringer du kanskje ikke liker å høre.

Legg igjen en kommentar