Vår ideologi

Norske medier har en såkalt “Vær varsom-plakat” som inneholder en del punkter som man skal følge for at man skal regnes for å følge god presseetikk, men vi mener denne PLAKATEN ikke representerer oss.

På Nisseland.net forholder vi oss til at man skal være så ærlige som overhodet mulig, vi skal forsøke å forholde oss kun til objektive sannheter, og artikler som gir uttrykk for subjektive meninger skal merkes som sådan.

Vi skal også ta opp kontroversielle saker da ytringsfriheten er til for at vi nettopp skal kunne publisere saker som av og til vil kunne “krenke” noen.

Vi skal ikke ta hensyn til folks “følelser” da følelser ikke trumfer viktigheten av å påpeke fakta, og vi mener folk som ikke ønsker å lese faktabaserte nyheter får finne seg et annet sted å skaffe seg informasjon.

Nisseland skal være inkluderende, og med det mener vi at alle som ønsker å få postet et leserinnlegg skal kunne gjøre det såfremt innlegget ikke bryter med norsk lov, og eller oppfordrer til kriminelle handlinger eller bruk av vold.

Så ønsker du å få publisert et leserinnlegg er det bare å sende innlegget via mail ved å klikke på knappen tips oss.