Var Kongsberg terroristen en muslim?

Det er mange som nå forsøker å så tvil om hvorvidt Espen Andresen Bråten virkelig hadde konvertert til Islam eller ikke for å kunne rette fokus bort fra Islam som årsaken bak hans terrorhandlinger.

Til og med Norsk politi som først var ute og informerte om at Espen Andersen Bråten var en konvertitt har nå gått offentlig ut og sagt at de mener bevisene for at Espen hadde konvertert til Islam selv om han offentlig har lagt ut en video hvor han vedkjenner seg Islam som sin religion.

Fra muslimsk hold får man dessuten i pressen forklart at Espen Andresen Bråten ikke kan ha vært muslim ettersom han ikke skal ha deltatt i en “seremoni” for konvertering til Islam, og man får nesten inntrykk av at det å konvertere til islam kan sammenlignes med det å få tildelt et nytt statsborgerskap.

Så hva er sannheten?

Sannheten er selvfølgelig at Espen Andresen Bråten ikke bare er en konvertitt, men at han er en muslimsk fundamentalist som har begått jihad på Norsk jord, og at mediene nå forsøker å gjemme sannheten fra det Norske folk.

Når det gjelder hva som må til for å konvertere til Islam så skriver BBC følgende i sin Guide to Islam:

For å bli en muslim må du tro at det kun finnes en gud og at hans navn er Allah, og at han skapte hele universet, og at Muhammed var hans siste profet på jorden. Gjentar du denne trosbekjennelsen foran to vitner så er du en Muslim.

Link…

Så nå som vi vet hva som trengs for at man skal bli en muslim, og man vet at Espen Andresen Bråten ikke bare la ut en video hvor han erklærer seg som muslim for hele verden, men vi også vet at han flere ganger har besøkt den lokale moskeen, er det lite trolig han ikke er en muslim slik han selv hevder.

Dette først og fremst fordi han ifølge islam er å regne for en muslim, og fordi han selv hevder å være nettopp en muslim, og man må derfor spørre seg hvorfor myndighetene og pressen nå forsøker å bortforklare det faktum at han er en muslim?

Svaret finner man om man lytter til de anonyme kildene internt i politiet som hevder at det nå pågår en stor dekkoperasjon for å rette fokus bort fra Islam som årsaken til terroren siden det vil kunne gi grobunn til anti-islamisme, og islam kritiske røster i Norge.

Med andre ord er avgjørelsen om at politiet skal lete etter en annen årsak bak Espen Andresen Bråtens handlinger en politisk avgjørelse som nå iverksettes gjennom feilinformasjon og løgner repetert av en politisk korrekt presse.

Ekstremist Nissen
Ekstremisten er nettprofilen til eieren av denne siden, og er et morsomt ALIAS som benyttes for å sette fokus på at ytringsfriheten er ment å beskytte meninger og ytringer du kanskje ikke liker å høre.

Legg igjen en kommentar